Sökning: "Bundle Adjustment"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Bundle Adjustment.

 1. 1. Numerical Methods for Geometric Vision: From Minimal to Large Scale Problems

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Martin Byröd; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Minimal Problems; Bundle Adjustment; Computer Vision; Polynomial Equations;

  Sammanfattning : This thesis presents a number of results and algorithms for the numerical solution of problems in geometric computer vision. In geometric computer vision one tries to extract geometric information about the world and the observer from a sequence of images. LÄS MER

 2. 2. Morbidity and mortality in patients with bundle branch block

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Stockholm Söder Hospital

  Författare :Fariborz Tabrizi; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AV block; Bifascicular block; Congestive heart failure; Bundle branch block; Mortality; Myocardial infarction; Sudden cardiac death; Syncope.;

  Sammanfattning : Background Syncope is a predictor of subsequent high-degree atrioventricular (AV) block in patients with bifascicular block (BFB) but the time relationship between syncope and development of AV block has not been well-studied. Patients with BFB have a significantly higher mortality rate compared with an age and sex matched population. LÄS MER

 3. 3. Efficient Structure and Motion: Path Planning, Uncertainty and Sparsity

  Detta är en avhandling från Centre of Mathematical Sciences

  Författare :Sebastian Haner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis explores methods for solving the structure-and-motion problem in computer vision, the recovery of three-dimensional data from a series of two-dimensional image projections. The first paper investigates an alternative state space parametrization for use with the Kalman filter approach to simultaneous localization and mapping, and shows it has superior convergence properties compared with the state-of-the-art. LÄS MER

 4. 4. View Planning and Refractive Modeling for Structure and Motion

  Detta är en avhandling från Centre of Mathematical Sciences

  Författare :Sebastian Haner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Vision; Structure and Motion; 3D Reconstruction; View Planning; Refractive Modeling;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen berör det så kallade "struktur och rörelse"-problemet som är centralt inom datorseendefältet. Målet är att givet tvådimensionella bilder av ett föremål, kunna återskapa dess tredimensionella form och koordinater i rummet, dvs strukturen, samtidigt med kamerans position relativt objektet i varje bild, dvs rörelsen. LÄS MER

 5. 5. Solutions and their ambiguities for structure and motion problems

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Oskarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; surveying; navigation; autonomously guided vehicles; motion; Computer vision; structure; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett centralt problem inom området datorseende är att utifrån bara ett antal bilder av föremål, återskapa formen av föremålet som avbildats. Samtidigt vill man även återskapa hur kameran rört sig mellan de olika bilderna tagits. Detta är det så kallade struktur och rörelse-problemet. LÄS MER