Sökning: "Bulten"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bulten.

 1. 1. Bulten och arbetskraftsinvandringen : Analys av ett industriföretags rekryteringstrategier åren 1947-1967

  Författare :Olle Jansson; Lars Magnusson; Sofia Murhem; Nils Edling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; arbetskraftsinvandring; rekrytering; efterkrigstiden; verkstadsindustri; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rationell arkitektur : Företagskontor för massproduktion och masskommunikation

  Författare :Helena Kåberg; Ulf Sandström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; Addo; Asea; Bulten; Corporate Image; House Style; New Monumentality; Scientific Management; Swedish Modern; Ladislav Sutnar; Oscar Nitzchke; Sven Ahlbom; von Kantzow; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : Modern architecture, which can be perceived as representational, metaphoric or symbolic, has often been excluded in Swedish architectural debate and writing. Ideological perspectives dominate, and the focus has been on housing and infrastructure. Frequently, architecture of the mid twentieth century has been characterized as neutral. LÄS MER

 3. 3. Industriell invandring : Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin, i Västmanlands län och på Bulten i Hallstahammar, 1946-1967

  Författare :Olle Jansson; Sofia Murhem; Lars Magnusson; Christer Lundh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; labour migration; labour recruitment; industry; labour scaricty; discrimination; labour unions; employers organisations; post-war era; Sweden; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : During the first decades of the post-war era, Sweden experienced a rapid increase in labour immigration. Many of these migrants found employment in the industrial sector, where they became concentrated. This concentration varied between different industries, but was amongst the highest in the metal and engineering industries. LÄS MER