Sökning: "Bulgarien"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bulgarien.

 1. 1. One Nation, One Language? : National minority and Indigenous recognition in the politics of immigrant integration

  Författare :Nina Carlsson; Karin Borevi; Emil Edenborg; Anna Triandafyllidou; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; immigrant integration; nation-building; national minorities; Indigenous peoples; recognition; language policy; Bulgaria; Sápmi; Finland; Sweden; liberal multiculturalism; settler colonialism; belonging; boundary-making; integration; nationsbyggande; nationella minoriteter; urfolk; erkännande; språkpolitik; Bulgarien; Sápmi; Finland; Sverige; liberal mångkulturalism; bosättarkolonialism; tillhörighet; gränsdragande; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Policies regulating immigrant integration constitute a core element of nation-building through the compliance they prescribe with cultural and linguistic norms. The recognition of multiple national belongings in states with national minorities and Indigenous peoples nevertheless challenges majority-centred notions of what integration should entail. LÄS MER

 2. 2. Essays on Balkan frontier stock markets

  Författare :Goran Zafirov; Lars Nordén; Björn Hagströmer; Dejan Šoškić; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; frontier stock markets; privatisation; liquidity; liquidity premium; order book; transparency; price discovery; frontier aktiemarknad; privatisering; likviditet; likviditetspremie; orderbok; transparens; prisbildning; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four chapters dealing with Balkan frontier markets, their design and performance. Chapter I provides an introduction to these markets and presents additional information necessary for the reader to understand these markets. LÄS MER

 3. 3. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER