Sökning: "Brussels Convention"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brussels Convention.

  1. 1. Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång

    Författare :Ulf Maunsbach; Juridiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private law; domännamn; Bryssel I-förordningen; intrång; immaterialrätt; internationell processrätt; domsrätt; jurisdiktion; domain names; Internet; exclusive jurisdiction; infringements; private international law; intellectual property rights; Brussels Convention; Brussels Regulation; jurisdiction; cross-border Ttrademark infringement; EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; civilrätt;

    Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to analyse under what circumstances a Swedish court might adjudicate a cross-border trademark infringement case. Due to the recent technological developments (e.g. LÄS MER