Sökning: "Brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet Brottslighet.

 1. 1. Tidigare brottslighet : Om rättsverkningar av återfall i brott

  Författare :Catharina Sitte Durling; Madeleine Leijonhufvud; Per Ole Träskman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; straff; påföljd; påföljdsbestämning; påföljdsval; straffmätning; tidigare brottslighet; återfall i brott; Criminal law; Straffrätt;

  Sammanfattning : Many penal systems impose lower sentences on the first time offender than on the one who has been previously convicted. This thesis concerns the relevance of previous convictions for sentencing.The Swedish sentencing system is based on the principle of proportionality. LÄS MER

 2. 2. Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet : Överrepresentationen i den svenska kriminalstatistiken

  Författare :Johan Kardell; Jerzy Sarnecki; Eva Tiby; Peter Martens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utländsk bakgrund; överrepresentation; registrerad brottslighet; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kriminella karriärer och påföljdsval

  Författare :Jan Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Brottslighet; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brottslighetens geografi : en analys av brottsligheten i Stockholms län

  Författare :Lars Dolmén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Geographic distribution of crime Sweden; Brottslighet; Demografi; Sverige; Stockholms län;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Berusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet

  Författare :Björn Furuhagen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rättshistoria; Brottslighet; Sockenstämmor; Ting juridik ; Social kontroll; Sverige; 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER