Sökning: "Bror Gadelius"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Bror Gadelius.

 1. 1. Den korrekta avvikelsen : vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950-1970

  Detta är en avhandling från Umeå : Holzweg

  Författare :Andréaz Wasniowski; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; homosexuality; heteronormativity; gender; sexual deviation; homosexual movement; Daughter of bilitis; Mattachine Society; ONE; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; George Henry; Alfred Kinsey; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; RFSL; homosexualitet; heteronormativitet; normer; sexualvetenskap; sexologi; psykoanalys; representationalism; genus; queer; transvestitism; transsexualism; hermafroditism; masochism; sadism; sexualitet; skötsamhet; förbundshistoria; Kinseyrapporten; Wilhelm Stekel; Richard von Krafft-Ebing; Albert Moll; Wilhelm Reich; Magnus Hirschfeld. Allan Hellman; Gunnar Inghe; George Henry; Alfred Kinsey; Vilhelm Lundstedt; Gunnar Nycander; Anton Nyström; Sigmund Freud; Ellis Havelock; Bror Gadelius; Henning Pallesen; Carl Regman; Jarl Wagner Smitt; Albert von Schrenck-Notzing; Karl Heinrich Ulrichs; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The thesis focuses on the organisation today known as the Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights (RFSL) and its activities from the founding year 1950 to around 1970. RFSL was the first Swedish organisation that worked for non-heterosexual persons. LÄS MER

 2. 2. Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Patrik Möller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of psychiatry; history of science; psychiatry; mentally ill; asylum; social deviance; patient records; case stories; medicalization; scientific specialization; border work; humanism; narrative medicine; medical humanities; M. Foucault; history of ideas;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the transformation of psychiatry in Sweden in the early 20th century. At the turn of the century, 1800–1900, a form of psychiatry appeared that in many aspects sought to differentiate itself from the discipline as it had emerged during the previous century. LÄS MER