Sökning: "Broberg"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade ordet Broberg.

 1. 1. Disciplinarum et artium status apud Arabes Hispanienses conspectus. Cujus part. I. cons. ampliss. ord. philos. Upsal. p. p. Andreas Ludov. Broberg ... et Andreas Kjellberg Vermelandus. In audit. Gustav. die VIII Dec. MDCCCVI. H. a. m. s

  Författare :Anders Ludvig Broberg; Andreas Kjellberg; Anders Ludvig Broberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Gunnar Broberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 3. 3. Effects of heavy metals on certain microbial processes in freshwater sediments

  Författare :Anders Broberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Monitoring mechanical ventilation in lung transplantation and lung cancer surgery using particles in exhaled air – Preclinical and clinical implementation

  Författare :Ellen Broberg; Anestesiologi och intensivvård; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Non-attendees need attention - Determinants and interventions affecting participation in cervical cancer screening

  Författare :Gudrun Broberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cervical cancer; Cervical intraepithelial neoplasia; Demography; HPV; Mass screening; Non-attendance; Papanicolaou smear; Telephone call; Socioeconomic factors;

  Sammanfattning : Aim: Non-attendance is the foremost screening-related risk factor for cervical cancer. The overall aim of this thesis is to contribute to preventing cervical cancer by focusing attention on non-attendees, assessing interventions to increase participation in screening and identifying determinants for non-attendance. LÄS MER