Sökning: "Britt"

Visar resultat 1 - 5 av 409 avhandlingar innehållade ordet Britt.

 1. 1. Impact of Pain and Evaluation of Education and Self-Care in Patients with Head and Neck Cancer

  Författare :Anne Söderlund Schaller; Britt Larsson; Gunilla Liedberg; Elena Dragioti; Britt-Marie Stålnacke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : It is not unusual for patients with head and neck cancer (HNC) to suffer from both tumor and treatment-related pain that is difficult to alleviate despite individualized pharmacological treatment.The presence of concomitant various dimensions of pain in patients during the often difficult period following radiotherapy (RT) has not been elucidated. LÄS MER

 2. 2. Family caregivers caring for relatives with dementia : pre- and post-death experiences

  Författare :Britt Almberg; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :Dementia; caregiver; non-caregiver; strain; burnout; coping; social support; bereavement; grief; gender differences; elderly living place; population-based project;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to describe caregiving relatives' experiences pre- and post-death of a relative with dementia disease. This thesis involved 52 caregivers for demented elderly persons and 66 non-caregivers for non-demented elderly persons who were included in the Kungsholmen Project, a population-based study of people aged 75 years and over. LÄS MER

 3. 3. En tillvaro av utanförskap : En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER

 4. 4. Risk factors and adverse pregnancy outcomes in small-for-gestational-age births

  Författare :Britt Clausson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics and gynaecology; Pregnancy; birthweight; fetal growth retardation; small-for-gestational age; maternal anthropometrics; genetic; caffeine; stillbirth; postterm pregnancy; birthweight standard; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and women s diseases; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrics and Gynaecology; obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : The studies were undertaken to evaluate risk factors and outcomes in small-for-gestational-age (SGA) births, in cohort studies using the population-based Swedish Birth, Twin and Education Registers. A cohort study of pregnant women from Uppsala County evaluated the effect on birthweight by caffeine. LÄS MER

 5. 5. Saint Daniel of Sketis. A Group of Hagiographic Texts Edited with Introduction, Translation, and Commentary

  Författare :Britt Dahlman; Grekiska (antik och bysantinsk); []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristendom; Christianity; desert fathers; holy cross-dresser; salos; holy fool; secret servant of God; secret saint; monasticism; xeniteia; hagiography; Apophthegmata Patrum; Anastasia Patrikia; Andronikos and Athanasia; Thomais Alexandrina; Eulogius latomus; Eulogios the Stone-cutter; Marcus salus; Daniel of Scetis Mark the Fool; Alexandria; Egypt; Byzantine Greek; Late Antiquity; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Greek language; Grekiska språket; Greek literature; Grekisk litteratur; Byzantinology;

  Sammanfattning : This volume is a new edition with a parallel English translation of eight Greek stories related to Daniel of Sketis: 1) Abba Daniel from Sketis; 2) Abba Mark the Fool; 3) The blind man; 4AB) A holy and chaste young woman; 5) The woman who pretended to be a drunkard; 6) Eulogios the Stone-cutter; 7) Andronikos the Money-dealer and his wife Athanasia; 8) Anastasia Patrikia. The stories deal with secret saints and holy cross-dressers in sixth-century Egypt. LÄS MER