Sökning: "Britt Tellgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Britt Tellgren.

 1. 1. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Britt Tellgren; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 2. 2. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Britt Tellgren; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER