Sökning: "Britt Tellgren"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Britt Tellgren.

 1. 1. Förskolan som mötesplats : barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and Conversation The research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 2. 2. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare : kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

  Författare :Britt Tellgren; Agneta Linné; Sangeeta Bagga-Gupta; Jan-Erik Johansson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER

 3. 3. Att utbilda rättighetsbärare : Med läraren i fokus när undervisning för mänskliga rättigheter i skolans yngre åldrar studeras

  Författare :Lisa Isenström; Ann Quennerstedt; Britt Tellgren; Carina Hjelmér; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Children’s rights; Human rights education; HRE; Governmentality; Childhood sociology; Education; Teacher;

  Sammanfattning : Teaching children about human rights is an important step towards strengthening human rights internationally and schools are considered primary sites for children to develop human rights understandings, attitudes and behaviours. This dissertation explores the teachers’ role in educating children about their human rights. LÄS MER