Sökning: "Brita Knyphausen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brita Knyphausen.

  1. 1. Carl Kylberg : färg och idé

    Författare :Brita Knyphausen; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Kylberg; Carl; 1878-1952; Konstnärer; Sverige; 1900-talet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER