Sökning: "Brita Ågren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brita Ågren.

  1. 1. Radiological evaluation of bone marrow transplanted multipel myeloma patients

    Författare :Brita Ågren; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis concerns radiological evaluation of bone marrowtransplanted multiple myeloma (MM) patients. The diagnosticradiological modalities evaluated are: conventional radiography (RG);bone scintigraphy (BS); bone marrow scintigraphy (MS); magneticresonance imaging (MRI). The 242 included examinations are: 91 RG, 85BS, 33 MS and 33 MRI. LÄS MER