Sökning: "Brigitte Le Roux"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Brigitte Le Roux.

  1. 1. Utbildningskapital : Om hur det alstras, fördelas och förmedlas

    Författare :Ida Lidegran; Donald Broady; Brigitte Le Roux; Sigbrit Franke; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Education; Pedagogik; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

    Sammanfattning : The focus of this thesis is on how educational capital is generated, distributed, and transmitted. Two of the most resource-rich regions in Sweden are investigated: Uppsala—wealthy in educational capital—and the northern part of Stockholm where economic capital predominates.The tools, the most significant concepts—e.g. LÄS MER