Sökning: "Boys"

Visar resultat 1 - 5 av 607 avhandlingar innehållade ordet Boys.

 1. 1. Adolescent boys’ health managing emotions, masculinities and subjective social status

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Eva Randell; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; folkhälsa; Public health; Adolescent boys; emotion management; gender; health; masculinity; pride; shame; selfrated health; subjective social status; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; adolescent boys; self-rated health; genus; känslohantering; hälsa; maskulinitet; självskattad hälsa; skam; stolthet; subjektiv social status; tonårspojkar;

  Sammanfattning : Tonårspojkars hälsa är komplex och det finns förvånansvärt lite forskning gällande hur tonårspojkar uppfattar, konceptualiserar och upplever hälsa. Därför var det övergripande syftet med denna avhandling att undersöka tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. LÄS MER

 2. 2. Temple-boys : a study of Cypriote votive sculpture. P. 2, Functional analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för antikens kultur och samhällsliv, Univ

  Författare :Cecilia Beer; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :Grekiska fornlämningar-- Cypern; Grekisk skulptur-- Cypern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det tillåtande och det begränsande En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Fredrik Zimmerman; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet; Teacher Education and Education Work; masculinity; norms; under achievement; anti school-culture; ethnography; gender constructions; hegemonic masculinity; homosociality; boys; Högstadiet genusaspekter; Ungdomar och könsroller; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Boys; Masculinity; Motivation in education; Sverige; Könsroller; Grundskolan; Pojkar; Studiemotivation; Manlighet; Sverige;

  Sammanfattning : Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. LÄS MER

 4. 4. The Boys from Colombia : A Study of the Language Switching Process of Internationally Adopted Children - The First Three Months After Adoption

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University, Department of Linguistics

  Författare :Boel De Geer; [1990]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Flickor och pojkar i den sociala barnavården Föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Kerstin Hamreby; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Body; boys; class; delinquent youth; gender; girls; young men; young women; social constructionism; social work; social research; unadjusted girls; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : The topic of this study is girls and boys in the field of child welfare. The aim has been to trace and describe conceptions of gender, delinquency and social problems in child welfare from the end of the nineteenth century until the middle of the twentieth century. LÄS MER