Sökning: "Bosse Holmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Bosse Holmqvist.

 1. 1. En ny vetenskap? : en kritisk läsning av Edgar Morins La méthode

  Författare :Bosse Holmqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Morin; Edgar; 1921-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Må de herrskande klasserna darra" : Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851

  Författare :John Björkman; Inga Sanner; Bosse Holmqvist; Anders Burman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The revolutions in Europe 1848-1851; Stockholm; Swedish labour history; Swedish press history; modern historiography of class; constitutive rhetoric of class; socialism; communism; liberalism; conservatism; political narratives; interpellations; agency; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This dissertation explores the formation of the modern historiography of class in mid-nineteenth century Sweden by analyzing constitutive rhetoric of class in the Stockholm press from 1848 to 1851. The aim is to study how disparaged workers during the February Revolution in France began to be ascribed a new kind of unified agency, and how workers in Stockholm became recipients of mobilizing appeals from all parts of the political spectrum. LÄS MER

 3. 3. Segrarnas historia : Makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939-53

  Författare :Andrus Ers; Bosse Holmqvist; Lennart Olausson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Herbert Tingsten; Philosophy of History; Second World War; Cold War; Ideas of 1789; Enlightenment; The End of History; Liberalism; G. W. F. Hegel; Karl Marx; Arnold Toynbee; Karl Popper; Francis Fukuyama; Bertrand Russell; Ingemar Hedenius; Alf Ahlberg; Reinhart Koselleck; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, The History of the Victors, the question of how history is used to create meaning, provide orientation in the present and indicate desirable alternative actions for the future is examined. Using a number of Swedish examples from the years 1939 to 1953, the dissertation investigates how history is used for moral, political and existential aims, with focus given to the Swedish political scientist and writer Hebert Tingsten (1896-1973). LÄS MER

 4. 4. Att fostra journalister : Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970

  Författare :Elin Gardeström; Lena Lennerhed; Bosse Holmqvist; Patrik Lundell; Per Wisselgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; journalism education; journalism training; journalism apprenticeships; public opinion; freedom of expression; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria; journalistutbildning;

  Sammanfattning : The thesis analyses the interaction between various interests in Swedish society when the existing apprenticeship system for the journalism profession was to be replaced by a formal journalism education programme. The press organisations had a difficult time agreeing on a programme, and the issue was discussed for over 50 years. LÄS MER

 5. 5. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Författare :Emma Isaksson; Ulla Manns; Bosse Holmqvist; Drude Dahlerup; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER