Sökning: "Bosse Bergstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bosse Bergstedt.

  1. 1. Den livsupplysande texten : En läsning av N.F.S. Grundtvigs pedagogiska skrifter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

    Författare :Bosse Bergstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university; folk high school; rhetoric; deconstructive reading; pedagogical text; spiritual force; interaction; N F S Grundtvig; life enlightenment; Life enlightenment; Spiritual force; Interaction; Pedagogical text; Deconstructive reading; Rhetoric; Folk High School; University;

    Sammanfattning : N F S Grundtvig, 1783-1872, was the founder of the folkhögskola, ("Folk High School", Residential colleges of general, liberal education for adolescents and adults), but he also was a pastor, a poet, and a historian. The dissertation presents an overview of Grundtvig's pedagogical thoughts, including his ideas of both the folkhögskola and a Nordic University. LÄS MER