Sökning: "Bosättningsmönster"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bosättningsmönster.

 1. 1. Bosättningsmönster, eget företagande och integration : en studie av iraniernas integration i Göteborg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Saeid Abbasian; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iranier; Bosättningsmönster; Eget företag; Integration; Segregation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidigneolitikum i Sydvästskåne.Kronologi och bosättningsmönster

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Mats Larsson; [1984]
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : This study focuses on the region of Argolid in the eastern part of the Greek Peloponnese during the Roman Imperial era, taking up a variety of aspects of life there based mainly on archaeological evidence. The introduction presents the study area and the background to the study. LÄS MER