Sökning: "Bosättningsmönster"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Bosättningsmönster.

 1. 1. Bosättningsmönster, eget företagande och integration : en studie av iraniernas integration i Göteborg

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Saeid Abbasian; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iranier; Bosättningsmönster; Eget företag; Integration; Segregation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tidigneolitikum i Sydvästskåne.Kronologi och bosättningsmönster

  Detta är en avhandling från Göteborg : Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Författare :Mats Larsson; [1984]
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Argolid under Roman rule (31 BC - AD 600)

  Detta är en avhandling från Classical archaeology and ancient history

  Författare :Renée Forsell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; power structures; social structure; Christianisation; religious life; trade; subsistence; settlement patterns; Western Argolid; Southern Argolid; Methana; Troizenia; Epidaurea; Late Roman Greece; Argolid; Roman Greece; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar det grekiska landskapet Argolis på östra Peloponnesos och vissa aspekter av livet där under drygt 600 år av romersk överhöghet. I området har man från den tiden funnit lämningar av städer, byar, villor och gårdar så väl som speciella anläggningar för framställning av olivolja, vin och keramik, dessutom badanläggningar, akvedukter, stenbrott, hamnar, vägar, byggnader av religiös karaktär, samt gravar. LÄS MER