Sökning: "Book"

Visar resultat 1 - 5 av 104397 avhandlingar innehållade ordet Book.

 1. 1. Om betydelsen av böckers utseende : det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband : en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur

  Författare :Kristina Lundblad; Avdelningen för ABM och digitala kulturer; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bookbinding; Book Design; Book History; Publishers’ bindings; Publishers’ Cloth; Material Culture; Form; Modernity; Materiality; Mass Individualism; Edition Binding; 19th Century; Book Binding Machines; Industrialization; Title Specific Binding; Binding Practise; Tactility; Haptic Vision; Simmel; Aesthetics and Economy; Aesthetics and Tecnique; Interaction; Book Market; Cultural History; Cloth; Book Trade; The History of the Book; Mechanization; Production of Meaning; Peder Herzog; Blocking Press; Book Case; Book Porduction; Book Production History; Consumer Society; History of Consumer Society; History of Book Design; Ornament; 19th Century Interior Decoration; Reading and the Book; Bookbindings of Bonnier; the Physical Aspects of Books and Reading;

  Sammanfattning : This study traces the history of publishers’ cloth-bindings in Sweden, and places them in relation to the emergence of modernity. The interaction between techno-logy, economics and aesthetics is central to the analysis, in which a sociological approach is combined with per-spectives of book history and material culture studies. LÄS MER

 2. 2. City structure - societal driving forces and effects (in Book & Eskilsson: City structure. Why and how?)

  Författare :Karin Book; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Town and country planning; Socialgeografi; Social geography; local societal effects; local prerequisites; environmental-strategic development; social development; economic development; technological development; transport; city structure; built environment; Stads- och glesbygdsplanering; Economics of development; Utvecklingsekonomi;

  Sammanfattning : Why do cities appear the way they do? What are the underlying forces that contribute to its built environment and transport system? What/whom are the factors/actors that influence the ways in which the city is shaped? How can the international differences in the shape of cities be explained? The driving forces that shape the city are numerous and complex. City structure, has through the ages, been influenced by new technologies, social agencies and planning ideals. LÄS MER

 3. 3. Rheumatoid Arthritis: Body Composition, Bone Loss, and Mortality

  Författare :Christina Book; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; fat mass; bone mass; lean mass; body composition; mortality; rheumatoid arthritis; predictors;

  Sammanfattning : Early rheumatoid arthritis (RA) patients (disease duration ≤1 year, n=165) were recruited 1995-2001 and followed systematically clinically and with dual energy X-ray absorptiometry (DXA) over 2 years and compared to age- and gender-matched controls. Baseline arm and leg lean mass were decreased in RA patients in both genders and body mass index and truncal fat distribution were increased in female RA patients. LÄS MER

 4. 4. Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll : En komparativ stadsgeografisk studie

  Författare :Karin Book; Lena Eskilsson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markanvändning; utvecklingskontroll; stadsutveckling; bebyggelse; transport;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att klarlägga de intraurbana sambanden mellan transportstruktur, bebyggelsestruktur och maktstruktur (utvecklingskontroll). Viktiga faktorer för samspelet som vi urskiljt är verksamhets- och bostadslokalisering, densitet, centrumstruktur, transportsystemets uppbyggnad och färdmedelsval. LÄS MER

 5. 5. Transport, Built Environment and Development Control : A comparative urban study

  Författare :Karin Book; Lena Eskilsson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban development; land use; development control; built environment; transport;

  Sammanfattning : Improved transport possibilities give rise to changes in land use; settlement patterns and activity structures and likewise the spatial distribution of different activities form the basis of transport need. Transport structure and built environment influence one another, and in order to be able to develop better urban policy it is important to be aware of the relations between them. LÄS MER