Sökning: "Bone fracture"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade orden Bone fracture.

 1. 1. Risk factors for bone fragility and fracture in postmenopausal women

  Detta är en avhandling från Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Ola Svejme; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone Fragility; Fracture; Osteoporosis; Bone Mineral Density BMD ; Menopause; Physical activity; Bone Strength; Bone Size; Bone Densitometry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Benskörhet (osteoporos) är ett tillstånd som definieras av låg benmassa och ökar med stigande ålder. Osteoporos är idag en av de stora folksjukdomarna och man räknar med att en tiondel av alla män och en fjärdedel av alla kvinnor i Sverige drabbas. LÄS MER

 2. 2. The Anabolic - Anti-catabolic Paradigm of Augmenting Skeletal Regeneration: A Bone Quality Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Biomedical Engineering, Lund university

  Författare :Neashan Mathavan; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-08]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone fracture; Fracture healing; bone quality; Bone biomechanics; bone morphogenetic protein-7; Zoledronate; skeletal regeneration;

  Sammanfattning : Successful fracture repair is a complex series of coordinated processes leading to regeneration of new bone to bridge the fracture site, remodelling of the newly formed bone and restoration of skeletal function. Disruption of these processes occurs in approximately 10% of all fractures and leads to delayed or failed healing requiring surgical interventions, increased complication rates, prolonged rehabilitation and high morbidity. LÄS MER

 3. 3. Exercise in Youth and Long-Term Effects on Bone and Joints

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Tveit; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arthroplasty; BMD; bone mass; bone geometry; bone size; exercise; former athletes; fracture; fragility fracture; knee injury; osteoarthritis; osteoporosis; hip injury; runners; soccer; total joint replacement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osteoporos (benskörhet) är ett tillstånd som definieras av låg benmassa och ett tillstånd som ökar med stigande ålder. Sjukdomen i sig är symptomfri men ökar risken för frakturer. LÄS MER

 4. 4. The influence of alcohol on bone metabolism and fracture healing

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Fredrik Nyquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; Surgery; fracture prediction.; fracture healing; bone mineral density; Alcohol; post-traumatic osteopenia; fracture; ortopedi; traumatologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Har alkohol någon skadlig effekt på människoskelettet? Vid Avdelningen för ortopedi på Universitetssjukhuset MAS har vi studerat detta problem och min avhandling är ett försök att besvara frågan. Siffrorna över konsumtionsmönstret för alkohol är osäkra - i Malmö är minst 9% av den manliga befolkningen högkonsumenter. LÄS MER

 5. 5. Bone and Aluminium

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hans-Olov Hellström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Surgery; Aluminium; Osteoporosis; Hip fracture; Osteoporotic fracture; Alzheimer´s dementia; Bone mineral density; Bone mineral content; Mortality risk; Biomechanics; Inductively coupled mass spectrometry; Kirurgi;

  Sammanfattning : Osteoporosis is a major health care problem, by reason of its devastating consequences, in particular hip fractures. Worldwide it has been estimated that the incidence of hip fracture will increase to more than 6 million per year by 2050 compared to 1.7 million per year in 1990. LÄS MER