Sökning: "Boglárka Straszer"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Boglárka Straszer.

 1. 1. "Ungerska för rötternas skull" : Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland

  Författare :Boglárka Straszer; Ulla Melander-Marttala; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; language choice in diaspora; language identity; intergenerational language transmission; minority culture and language; language maintenance and shift; bilingualism; immigrants; second-generation Hungarians; threatened languages; Hungarian; sociology of language; comparative sociolinguistics; Hungarians in Finland and Sweden; Finno-Ugric languages; Finsk-ugriska språk; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative sociolinguistic study which describes and compares language choice among people with Hungarian background in Sweden and Finland and studies their views on the importance of the Hungarian language and Hungarian cultural heritage for identity. The future prospects of language maintenance and language shift and differences between the Swedish-Hungarians and the Finnish-Hungarians are discussed. LÄS MER

 2. 2. Med blicken på möten : Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik

  Författare :Maria Fredriksson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Ann Quennerstedt; Boglárka Straszer; Jonas Aspelin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational encounters; dialogue; Martin Buber; preschool; teacher-child relation; Education and Learning; Utbildning och lärande; Educational Work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop knowledge and empirical understanding relating to encounters between preschool children and their teachers. Supported by Martin Buber’s philosophy of dialogue and research, it describes the interpersonal encounters between preschool children and their teachers as being the most significant aspect of educational practice as well as foundational for learning. LÄS MER