Sökning: "Boel Brynedal"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Boel Brynedal.

  1. 1. On genetics and transcriptomics of multiple sclerosis

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

    Författare :Boel Brynedal; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the central nervous system, where both genetic and environmental factors influence one individual s risk of developing the disease. This thesis is focused on genetic and transcriptomic aspects of MS. LÄS MER