Sökning: "Bodil Rasmusson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bodil Rasmusson.

  1. 1. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

    Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

    Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER