Sökning: "Bo-lennart Ekström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bo-lennart Ekström.

  1. 1. Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Bo-Lennart Ekström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; controversy; boundary work; neuropsychiatry; science of theory;

    Sammanfattning : .... LÄS MER