Sökning: "Bo dahlin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Bo dahlin.

 1. 1. Talandet som levd erfarenhet. : En studie av fyra barn med Downs syndrom

  Författare :Karin Bengtsson; Bo Dahlin; Iréne Johansson; Claes Nilholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Speech development; Intentionality; Down syndrome; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these children’s speech. LÄS MER

 2. 2. Demokratins Stöttepelare : En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar

  Författare :Ann Bernmark-Ottosson; Bo Dahlin; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptions of democracy; didactics of social science; phenomenography; democratic values; teacher training; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse and describe the way prospective teachers of social science understand democracy and its conditions, and, on the basis of these descriptions, to discuss the actual and possible forms and contents of teaching democracy both in upper secondary school and in teacher training.The assumption is that students’ conceptions of democracy are influenced by the society they live in and the education they receive. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnets gestaltningar : En studie av lärares arbete med skolämnet teknik

  Författare :Veronica Bjurulf; Bo Dahlin; Jan Schoultz; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology education; enacted and intended curriculum; hidden curriculum; narrative analysis; variation theory; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin;

  Sammanfattning : The thesis deals with how technology as a school subject is presented to the pupils in the Swedish compulsory school at junior high school level. The main focus is on how teachers work with the subject matter in teaching, which is on the level of the enacted curriculum. LÄS MER

 4. 4. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck : - diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare

  Författare :Lena Carlsson; Christer Fritzell; Bo Dahlin; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; citizenship; critical discourse analysis; reforms; policy; communication; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Abstract Carlsson, Lena (2006). ). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan. Diskursiva konstruktioner av gymnasieelever som medborgare. LÄS MER

 5. 5. I föränderliga och slutna rosa rum : en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

  Författare :Sara Frödén; Moira von Wright; Bo Dahlin; Inger Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; children; Steiner Waldorf; pre-school; spirituality; rituals; ritualization; performativity; place; decoding; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to generate new knowledge of the educationalpractice of a pre-school and of how it may contribute to the understandingof doing gender. The ethnographic study examines the place and practiceof a Steiner Waldorf pre-school, and it focuses specifically on materiality,age, spirituality and the intentions of the pre-school teachers. LÄS MER