Sökning: "Bo Rothstein"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Bo Rothstein.

 1. 1. Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Bo Rothstein; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samhällets tvåsidighet Aktör-struktur i tre forskningsansatsers program och tillämpningar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Grafikerna i Kungälv AB)

  Författare :Mikael Rundqvist; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Actor factors; actor theoretical approach; actor-structural theoretical approach. application; interna! logical congruence; relational concept of structure; research programme; structural theoretical approach; structure factors; two-sided leve! realism;

  Sammanfattning : Samhällsvetenskapliga portalfigurer som Durkheim, Marx och Weber har medverkat i diskussionen om aktör och struktur. Diskussionen om intentioner; agerande och samhällsstrukturer pågår fortfarande. Om de samhällsvetenskapliga fenomenen utgår från individen – aktören – och/eller dess omgivning - strukturen - är en evig fråga. LÄS MER

 3. 3. Självstyrelsens paradoxer : En studie om den kommunala självstyrelsens förutsättningar och restriktioner inom plan- och byggsektorn

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Alf Sundin; Karlstads universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Till följd av decentraliseringen inom offentlig sektor har den lokala politiken blivit ett allt intressantare påverkansobjekt för andra lokala aktörer. Villkor och beslut på lokal nivå har i större utsträckning kommit att utformas och fastställas av kommunen. Det gäller inte minst inom plan- och byggområdet. LÄS MER