Sökning: "Bo Göranzon"

Visar resultat 11 - 15 av 15 avhandlingar innehållade orden Bo Göranzon.

 1. 11. Erfarenhet och processer : en metod för reflekterande ledarskap

  Författare :Jan Sjunnesson; Bo Göranzon; Magnus Söderström; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Experience and Process – a Method for Reflective Management is questioning the increasing focus on processes as being the leading management tool for development of technical systems. A process has its strength in its overall visualization of a company’s operational model. LÄS MER

 2. 12. Konsten att vårda och ge omsorg

  Författare :Ann-Charlotte Victor Tillberg; Bo Göranzon; Monica Hane; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; skills; expertise; healthcare workers; practical knowledge; pxperience knowledge; professional art work; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : A study on skills among healthcare workers investigates how healthcare workers use skills in difficult caring contexts, aiming to describe how practical knowledge is employed in decision making in occuring situations. The dialogue seminar method, with it’s elements of reading and writing to explore practical knowledge, was used to gather information. LÄS MER

 3. 13. Konsten att vårda : och ge omsorg

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Kungliga Tekniska högskolan; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; yrkeskunnande; fronesis; vård; omsorg; skicklighet; praktisk kunskap; erfarenhet; Other research area; Annat forskningsområde;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Vård som konst : om yrkeskunnande i vård- och omsorgsarbete

  Författare :Lotta Victor Tillberg; Bo Göranzon; Clas Pehrsson; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; praktisk kunskap; yrkeskunnande; lärande; vårdarbete; omsorg; vård; dialogseminariemetod; Other research area; Annat forskningsområde; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Spelrum : om paradoxer och överenskommelser i musikhögskolelärarens praktik

  Författare :Sven Åberg; Bo Göranzon; Mus Annika Konttorri-Gustafsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue seminar; music; reflection; skills; analogical thinking; tacit knowledge; paradoxes; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the transfer of practical knowledge as seen in the practises of conservatory teachers at the Royal College of Music in Stockholm. It is based on material from three series of dialogue seminars conducted with teachers and students. LÄS MER