Sökning: "Blood parasites"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade orden Blood parasites.

 1. 1. Causes and consequences of blood parasite infections in birds

  Detta är en avhandling från Martin Stjernman, Ecology building, S-223 62, Lund, Sweden

  Författare :Martin Stjernman; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Animal physiology; Djurfysiologi; Parasitologi människa och djur ; Parasitology human and animal ; maternal transfer; stabilising selection; parasite resistance; parasites; trade-off; cost of reproduction; Ficedula hypoleuca; pied flycatcher; Haemoproteus; blue tit; Parus caeruleus;

  Sammanfattning : Parasites are ubiquitous and can cause significant fitness reductions to their hosts. Therefore, selection for the evolution of host resistance should be strong. However, resistance may be costly and should be traded-off against other fitness related traits. LÄS MER

 2. 2. Haemoprotozoan Parasites of Non-Human Primates in Kenya Studies on Prevalence and Characterization of Haemoprotozoan Parasites of Wild-Caught Baboons, African Green Monkeys and Syke's Monkeys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maamun Jeneby; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haemoprotozoan parasites; nonhuman primates; Kenya; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar; Försöksdjursvetenskap - Jämförande medicin; Comparative Medicine;

  Sammanfattning : This thesis reports on cross-sectional surveys aimed at detecting and characterizing haemoprotozoan parasites infecting wild free-ranging non human primates (NHPs) in Kenya, East Africa. Blood samples from olive baboons (Papio cynocephalus anubis), vervet monkeys or African green monkeys (AGMs, Chlorocebus aethiops) and Syke's monkeys (Cercopithecus mitis) from five provinces of Kenya were analyzed. LÄS MER

 3. 3. On the Effects of Blood Parasites in Wild Birds

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Peter Halvarsson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atoxoplasma; avian malaria; coccidia; Gallinago media; Haemoproteus; Leucocytozoon; parasite prevalence; Passer montanus; Plasmodium; recapture mod-els; survival; Biologi med inriktning mot populationsbiologi; Biology with specialization in Population Biology;

  Sammanfattning : Coccidian and haemoatozoan parasites are commonly occurring endo-parasites in wild birds and prevalence can vary among species and populations. In addition to prevalence studies, parasites are often used to investigate effects on life history traits. LÄS MER

 4. 4. Indirect effects of river regulation consequences for landbirds of reduced numbers of aquatic insects

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Darius Strasevicius; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boreal region; Simuliidae; Leucocytozoon; pied flycatcher; aquatic insects; breeding success; blood parasites; bird communities; river regulation; impoundment; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : Abstrakt: Jag har undersökt hur älvreglering påverkar mängden knott (Tvåvingar: Simuliidae) längs flera norrlandsälvar och vilka konsekvenser denna påverkan får för den landlevande fågelfaunan. Studien visar att utbyggnad av älvar har en negativ effekt på mängden knott. LÄS MER

 5. 5. Avian malaria, life-history trade-offs and interspecific competition in Ficedula flycatchers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Katarzyna Kulma; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Blood parasites; competitive asymmetry; immunocompetence; interspecific competition; life-history trade-offs; MHC; parasite-driven selection;

  Sammanfattning : This thesis investigates the impact of avian malaria (Haemosporidia) parasites on the outcome of interspecific competition between two closely related bird species, pied (Ficedula hypoleuca) and collared (F. albicollis) flycatchers. LÄS MER