Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mot en existentiell relationistisk helhetssyn – en studie av långtidssjuka och handikappade personers syn på sin livssituation. (Towards a holistic view: an existential relationistic approach: a study of long-term ill and handicapped persons' views of their life-situations)

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Gunborg Blomdahl Frej; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER