Sökning: "Blodkoagulationsstörningar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Blodkoagulationsstörningar.

 1. 1. Dissertatio de haemorrhoea, quam venia ... ord. med. Upsal. præside Joh. Gust. Acrel ... pro gradu doctoris publicæ defert censuræ Carolus Zetterström ... Jemtlandus. In audit. Gust. maj. d. XIII Maji MDCCXCVII. Horis a. et p. meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris Joh. Fredr. Edman, reg. acad. typogr

  Författare :Johan Gustaf Acrel; Carl Zetterström; Johan Gustaf Acrel; [1797]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hudblödning; Purpura; Blood - diesases; Blood coagulation disorders; Blood; Blood coagulation disorders; Blood; Blod; Blodkoagulationsstörningar; Blodsjukdomar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Historia febris intermittentis petechialis, qvam venia ... med. ord. Ups. præside Joh. Gust. Acrel ... pro gradu doctoris publice ventilandam sistit Joh. Sigfr. Schedvin, Dalecarlus. In audit. Gust. maj. d. XXVII Apr. MDCCXCIII. Horis a. et p. meridiem solitis

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris viduæ direct. Joh. Edman

  Författare :Johan Gustaf Acrel; Johan Sigfrid Schedvin; Johan Gustaf Acrel; [1793]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Purpura; Blood - Diseases; Blood coagulation disorders; Blood; Blood; Blood coagulation disorders; Blod; Blodkoagulationsstörningar; Blodsjukdomar; Feber;

  Sammanfattning : .... LÄS MER