Sökning: "Block 2007"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Block 2007.

 1. 1. Ro52 antibodies and susceptibility genes in congenital heart block

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Medicine

  Författare :Linn S Strandberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Congenital heart block (CHB) develops in fetuses of Ro/SSA and La/SSB positive women. During pregnancy, the autoantibodies cross the placenta and affect the fetus in which a potentially lethal atrioventricular (AV) block may develop. LÄS MER

 2. 2. Robust Preconditioners Based on the Finite Element Framework

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Bängtsson; Maya Neytcheva; Per Lötstedt; Svetozar Margenov; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; FEM; iterative solution method; algebraic multilevel preconditioner; sparse approximate inverse; block preconditioner; Schur complement approximation; nonsymmetric saddle point matrix; isostatic glacial adjustment; pre-stress advection; elasticity; viscoelasticity; in compressible solid; ABAQUS; BEM DDM; Scientific Computing; Beräkningsvetenskap;

  Sammanfattning : Robust preconditioners on block-triangular and block-factorized form for three types of linear systems of two-by-two block form are studied in this thesis.The first type of linear systems, which are dense, arise from a boundary element type of discretization of crack propagation problems. LÄS MER

 3. 3. Tuning Properties of Surfaces and Nanoscopic Objects using Dendronization and Controlled Polymerizations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Emma Östmark; Eva Malmström; Heikki Tenhu; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dendrimers; dendronized polymers; cellulose; Atom Transfer Radical Polymerization; Ring-Opening Polymerization; surface modification; grafting; superhydrophobic; amphiphilic polymer; block copolymer; Atomic Force Microscopy; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : In this study, dendronization and grafting via controlled polymerization techniques, atom transfer radical polymerization (ATRP) and ring-opening polymerization (ROP), have been explored. Modification of surfaces and cellulose using these techniques, which enable grafting of well-defined polymer architectures, has been investigated. LÄS MER

 4. 4. Algorithms for a Partially Regularized Least Squares Problem

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Ingegerd Skoglund; Tommy Elfving; Inge Söderkvist; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Least squares; Regularization; Block-matrices; Conjugate gradient; QR-factorization; Cross-validation; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys;

  Sammanfattning : Vid analys av vattenprover tagna från t.ex. ett vattendrag betäms halten av olika ämnen. Dessa halter är ofta beroende av vattenföringen. LÄS MER

 5. 5. Taming of the BEAST

  Detta är en avhandling från Electro and information technology

  Författare :Maja Loncar; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Technological sciences; tree search; product codes; list distance; list decoding; list-based SISO decoding; ML decoding; MAP decoding; iterative decoding; ISI equalization; BEAST; block codes; Teknik; Signal processing; Signalbehandling;

  Sammanfattning : Modern communication systems are designed to enable reliable and fast information transfer. Therefore, efficient channel coding and decoding strategies are needed, which guarantee sufficiently low probability of erroneous reception with affordable receiver complexity. LÄS MER