Sökning: "Blekinge Tekniska Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade orden Blekinge Tekniska Högskola..

 1. 1. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlandskap; zonering; kustlanskap;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70

  Författare :Karl Bergman; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; konglomeratstat; integration; identitet; interaktion; tidigmodern tid;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den så kallade övergångsproblematiken då nya provinser införlivades i det svenska riket efter 1658. I avhandlingen analyseras tidens politiska och ekonomiska konflikter samt interaktionen mellan undersåte och överhet. LÄS MER

 3. 3. Multi-Agent Based Simulations in the Grid Environment

  Författare :Dawit Mengistu; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Grid computing; Multi-agent Based Simulation; Performance Modeling; Performance Prediction; Agenter datorprogram ;

  Sammanfattning : The computational Grid has become an important infrastructure as an execution environment for scientific applications that require large amount of computing resources. Applications which would otherwise be unmanageable or take a prohibitively longer execution time under previous computing paradigms can now be executed efficiently on the Grid within a reasonable time. LÄS MER

 4. 4. Knowledge and survival in the novels of Thomas Hardy

  Författare :Jane Mattisson; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Thomas Hardy; nineteenth-century fiction; history and literature -- nineteenth century; English language and literature; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis identifies two different kinds of knowledge in Thomas Hardy's novels: the everyday, passed on from generation to generation, which is non-academic and closely bound to the local environment and its traditions; and the specialised, recorded in the printed word, which is the product of formal education and independent of the local community and its traditions. These two kinds of epistemological competence determine one's ability to adapt and survive in a changing society. LÄS MER

 5. 5. Power Games : Rules and Roles in Second Life

  Författare :Maria Bäcke; Blekinge Institute of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; performance; role-play; Second Life; online worlds; virtual worlds; virtual; digital space; rules; hierarchies; subversion; power; negotiation; make-believe; digital games; online world; virtuality; reality; hierarchy; authority; governing; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. LÄS MER