Sökning: "Blekinge Tekniska Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 100 avhandlingar innehållade orden Blekinge Tekniska Högskola..

 1. 1. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlanskap; zonering;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Transformation through Integration : An Activity Theoretical Analysis of School Development as Integration of Child Care Institutions and the Elementary School

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Monica Nilsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; and tool;

  Sammanfattning : This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 3. 3. Wirtschaftsspionage in Verhandlungen aus Informationsökonomischer und Wirtschaftsetischer Perspektive Eine Interdisziplinäre Analyse

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Klaus Solberg Søilen; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Intelligence; Competitive Intelligence; International Negotiations; Game Theory; Information Sets; Industrial Espionage; Economic Theory; Evolutionary Economics; International Business; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The dissertation examines a case of industrial espionage by one of the parties involved in a forthcoming international negotiation. We want to know what consequences a burglary has for the actual negotiation. The dissertation consist of five hypothesis, of which the three first were empirically tested. LÄS MER

 4. 4. Applications of Soft Computing Techniques for Wireless Communications

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Erman; Ingvar Claesson; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis presents methods and applications of Fuzzy Logic and Rough Sets in the domain of Telecommunications at both the network and physical layers. Specifically, the use of a new class of functions, the truncated π functions, for classifying IP traffic by matching datagram size histograms is explored. LÄS MER

 5. 5. Cloud Computing for Achieving Interoperability in Home-based Healthcare

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Yan Hu; Guohua Bai; Sara Eriksén; Jenny Lundberg; Vivian Vimarlund; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The care of chronic disease has become the main challenge for healthcare institutions around the world. As the incidence and prevalence of chronic diseases continue to increase, it is a big challenge for traditional hospital-based healthcare to meet requirements of patients. LÄS MER