Sökning: "Blekinge Tekniska Högskola."

Visar resultat 1 - 5 av 455 avhandlingar innehållade orden Blekinge Tekniska Högskola..

 1. 1. Challenging Canon The Gender Question in Computer Science

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Christina Björkman; Mälardalens högskola.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women and Computer Science; Feminist Technoscientific Studies; Computer Science Paradigms;

  Sammanfattning : The gender question in computer science is often presented as: "Why are there so few women in computer science and what can be done about that?" This question usually focuses on women. Sometimes 'men' or 'gender' enter the discussions. LÄS MER

 2. 2. Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying Translations Feminist Technoscience Strategies in Computer Science

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Christina Björkman; Mälardalens högskola.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; computer science; feminist research; epistemology;

  Sammanfattning : In this thesis I explore feminist technoscience strategies in computer science, starting in “the gender question in computer science”, and ending up in communication and translation between feminist technoscience research and computer science educational practice. Necessary parts in this work concern issues of boundary crossings between disciplines, and focusing on the foundations of computer science: what it means to “know computer science”. LÄS MER

 3. 3. Estimation in non-gaussian noise and classification of welding signals

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jan-Olof Gustavsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Luleå tekniska universitet.; [1991]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signalbehandling; Signal Processing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Search-based approaches to software fault prediction and software testing

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Wasif Afzal; Mälardalens högskola.; Blekinge Tekniska Högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Software verification and validation activities are essential for software quality but also constitute a large part of software development costs. Therefore efficient and cost-effective software verification and validation activities are both a priority and a necessity considering the pressure to decrease time-to-market and intense competition faced by many, if not all, companies today. LÄS MER

 5. 5. Makt, möten, gränser : : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Karl Bergman; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konglomeratstat; integration; identitet; interaktion; tidigmodern tid; Modern history up to circa 1800 ; subject and ruler.; religious concept of the world; boundary; border; conglomerate state; stateformation; swedification; rplitical culture; interaction; Integration; incorporation; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. LÄS MER