Sökning: "Bjarne Madsen-Härdig"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bjarne Madsen-Härdig.

  1. 1. Ultrasound-enhanced Fibrinolysis Pro-fibrinolytic and Non-beneficial Effects Of Ultrasound Exposure

    Författare :Bjarne Madsen-Härdig; Kardiologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kardiovaskulära systemet; Thrombolysis; Cardiovascular system; Fibrinolysis; Ultrasound;

    Sammanfattning : The aim of this study was to further clarify the pro-fibrinolytic effects, and to explore the possible non-beneficial effects in ischemic organs, during exposure to pulsed ultrasound. This was accomplished by studies of the effects of different intensities of pulsed ultrasound exposure on the fibrinolytic properties of streptokinase and reteplase. LÄS MER