Sökning: "Björn-Ove Suserud"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Björn-Ove Suserud.

 1. 1. The role of the nurse in Swedish prehospital emergency care

  Författare :Björn-Ove Suserud; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 3. 3. Development and evaluation of a computerised decision support system for use in pre-hospital care

  Författare :Magnus Hagiwara; Björn-Ove Suserud; Eldar Søreide; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prehospital care; patient assessment; clinical judgment; decision making; patient safety; human error; decision support; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to develop and evaluate a Computerised Decision Support System (CDSS) for use in pre-hospital care. The thesis was guided by a theoretical framework for developing and evaluating a complex intervention. The four studies used different designs and methods. LÄS MER