Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Norm inequalities for oscillatory Fourier integrals

    Detta är en avhandling från Stockholm : Matematik

    Författare :Björn G. Walther; KTH.; [1998]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER