Sökning: "Björn Stenkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Stenkvist.

  1. 1. Effects of Rous sarcoma virus in vitro on cells of human and bovine origin

    Författare :Björn Stenkvist; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER