Sökning: "Björn Segrell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Segrell.

  1. 1. Den attraktiva kusten : Synsätt, konflikter och landskapsnyttjande

    Författare :Björn Segrell; Jan Lundqvist; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The coastal areas of Sweden have, during various parts of history, played a significant role in the economic and social development of the country. During this century the coastal areas have emerged as more and more attractive to different interested parties. LÄS MER