Sökning: "Björn O B Ohlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn O B Ohlsson.

  1. 1. Colorectal Liver Metastases. Aspects on Diagnosis and Surgical Treatment

    Detta är en avhandling från Department of Surgery, Blekinge Hospital, S-374 80 Karlshamn, Sweden

    Författare :Björn O B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carcinoembryonic antigen; fine-needle aspiration cytology; intraoperative ultrasonography; computed tomography; dearterialization; liver resection; Colorectal cancer; liver metastases; follow-up; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjocktarm och ändtarm (colorektal cancer) är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar drygt 5 000 människor i Sverige i denna sjukdom, och ungefär hälften av dessa dör till följd av sin cancer. LÄS MER