Sökning: "Björn Fåk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Björn Fåk.

  1. 1. Elementary excitations in liquid 3He and 3He/4He mixtures

    Författare :Björn Fåk; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER