Sökning: "Bivariate ordered probit"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Bivariate ordered probit.

  1. 1. On-Site Sampling in Economic Valuation Studies

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Termeh Shafie; Thomas Laitila; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sample inclusion; Length-bias; Poisson dis- tribution; ML-estimation; Bivariate ordered probit; CVM.; statistik; Statistics;

    Sammanfattning : A commonly used sampling design in economic valuation studies is on-sitesampling. If this sampling design is used, the sampling inclusion probabil-ities may be correlated with respondents’ valuations, invalidating welfaremeasures derived from estimates of the probit model. LÄS MER