Sökning: "Birgitta Marklund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgitta Marklund.

  1. 1. Upplevd allergi och överkänslighet : särskilt födoämnesöverkänslighet och dess konsekvenser för barn, ungdomar och deras familjer

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

    Författare :Birgitta Marklund; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Bakgrund: Allergi och överkänslighet är växande hälsoproblem. Att leva med allergi påverkar individens fysiska och psykiska livskvalitet, arbetsliv och sociala liv. Denna avhandling fokuserar på barn och ungdomar med självrapporterade allergiassocierade manifestationer, dvs allergisjukdom eller överkänslighet mot specifika ämnen. LÄS MER