Sökning: "Birgitta Klang Söderkvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Birgitta Klang Söderkvist.

 1. 1. Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter

  Författare :Catharina Ahlin; Magnus Björkholm; Birgitta Klang-Söderkvist; Anna Löfmark; Röda Korsets Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; Instrument; Knowledge; Nursing education; Skill; Nursing students; Venipuncture; Peripheral venous catheter; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain or with rheumatic diseases: a descriptive and interventional study

  Författare :Susann Arvidsson; Bengt Fridlund; Stefan Bergman; Barbro Arvidsson; Birgitta Klang Söderkvist; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adult; chronic musculoskeletal pain; empowerment; health factors; HRQL; intervention; patient education; problem-based learning; rheumatic diseases; self-care; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis with a salutogenic approach was to describe health promoting factors in people with chronic musculoskeletal pain and in people with rheumatic diseases, and to evaluate the effects of an intervention study with a self-care promoting PBL-program for people with rheumatic diseases having chronic musculoskeletal pain, sleep disturbances and/or fatigue. Methods: This thesis is comprised of four samples: a randomly selected sample from a Swedish general population (study I) and three different samples containing people with rheumatic diseases registered at a hospital for rheumatic diseases in the southwest of Sweden (studies II, III and IV). LÄS MER