Sökning: "Birgitta Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Birgitta Berglund.

 1. 1. Woman's Whole Existence: The House as an Image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen

  Författare :Birgitta Berglund; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jane Austen; Ann Radcliffe; space; women novelists; 18th century novel; Mary Wollstonecraft;

  Sammanfattning : Woman's Whole Existence: The House as an Image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen.... LÄS MER

 2. 2. An analysis of some basic mechanisms of sensory perception with direct scaling methods

  Författare :Birgitta Berglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

  Författare :Birgitta Rydén; Sten Berglund; Jan Olsson; Björn von Sydow; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public policy; policy process; implementation; top-down; symbolic policy; hypothetical plicy; just in case policy; contextual factors; swedish defence policy; security policy; capability of adaption; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rätten till platsen : Tillhörighet och samhörighet i två lokala industrisamhällen under omvandling

  Författare :Paul Agnidakis; Birgitta Meurling; Håkan Berglund-Lake; Katarina Saltzman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the industrial community in transition; permanency; change; movement; place; experience; identification; belonging; communality; inclusion; exclusion; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis is based on the demise of industry that has led to a search for new solutions for the survival of smaller communities traditionally dependent on industrial production. In two local industrial communities in central and northern Sweden, Surahammar and Timrå, industrial dependency has gradually been replaced by a dependency on immigration, largely from the neighboring cities of Västerås and Sundsvall. LÄS MER

 5. 5. Getting a Feel for Tactile Space : Exploring Haptic Perception of Microtexture

  Författare :Martin Arvidsson; Birgitta Berglund; Steven Hsiao; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Haptic; fine texture perception; multidimensional scaling; tactile; roughness; vibrations; spatial; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : The present thesis is based on three studies that research different aspects of fine texture perception. The goal is to better understand the mechanisms involved in haptic perception of textures below 200 µm, also known as microtextures. LÄS MER