Sökning: "Birgit Enberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgit Enberg.

  1. 1. Work experiences among healthcare professionals in the beginning of their professional careers : a gender perspective

    Författare :Birgit Enberg; Ann Öhman; Gunnevi Sundelin; Karin Harms-Ringdahl; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physiotherapy; Sjukgymnastik fysioterapi;

    Sammanfattning : Swedish healthcare organizations have undergone substantial organizational and economic restructuring during the 1990s due to financial cutbacks. Little is known about recently graduated healthcare professionals´ work experience in healthcare and their future career preferences. LÄS MER