Sökning: "Birger Johansson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Birger Johansson.

 1. 1. Anticipation and Attention in Robot Control

  Författare :Birger Johansson; Kognitionsvetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eye-movements; visual field; tracking; occlusion; cognitive modelling; boebot; e-puck; color tracking; multi-agent; epistemic action; architecture; agent; robot; anticipation; attention; prediction;

  Sammanfattning : Anticipatory and predictive models are becoming very important features of robot systems. This thesis investigates some aspects of predictive modeling. LÄS MER

 2. 2. Det sociala åldrandet : ett tvärkulturellt perspektiv

  Författare :Gunhild Hammarström; Birger Lindskog; Bernt Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER