Sökning: "Biosupercapacitor"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Biosupercapacitor.

 1. 1. Blue copper proteins as bioelements for bioelectronic devices

  Detta är en avhandling från Malmö university

  Författare :Olga Aleksejeva; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Blue copper protein; Multicopper oxidase; Direct electron transfer; Oxygen bioelectroreduction; Enzymatic fuel cell; Biosupercapacitor;

  Sammanfattning : This thesis is focused on bioelements for biological electric power sources,specifically, on blue copper proteins with and without an intrinsic biocatalyticactivity, i.e. ability to reduce oxygen directly to water. These proteins, viz. LÄS MER

 2. 2. Flexible and transparent biological electric power sources based on nanostructured electrodes

  Detta är en avhandling från Malmö university, Faculty of Health and Society

  Författare :Elena González Arribas; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biocatalysis; Biological fuel cells; Biosupercapacitors; Flexible biodevice; Solar biosupercapacitor; Enzymatic fuel cell; Indium tin oxide; Conducting polymer; Non-invasive; Smart contact lens; Sciences;

  Sammanfattning : Portabel medicinteknisk utrustning framträder alltmer som en av de mest lovande metoderna för vårdövervakning och personlig behandling. Förebyggande vård och hantering av kroniska sjukdomar är resurskrävande och en överföring av det konventionella sjukhuscentrerade sjukvårdssystemet till ett individcentrerat vårdsystem skulle vara samhällsekonomiskt gynnsam. LÄS MER