Sökning: "Bildpedagogik"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Bildpedagogik.

 1. 1. Vinnande bilder! Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Låby; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 2. 2. Movere. Att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Humanities Social Sciences; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 3. 3. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulla Lind; Stockholms universitet.; Konstfack.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Didactics; didaktik; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; Aesthetic learning processes;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER

 4. 4. Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Konstfack.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Design; Design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER