Sökning: "Bildlärarutbildning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Bildlärarutbildning.

  1. 1. Spelet kan börja : Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande

    Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans T Sternudd; Margareta Wallin Wictorin; Ulla Lind; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teachers training education; contemporary art; reflexive creativity; reflexive turn; adult learning; högre utbildning; Bildlärarutbildning; samtidskonst; reflexiv kreativitet; reflexiv vändning; vuxenlärande lärarutbildning; högre utbildning; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

    Sammanfattning : To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process. LÄS MER