Sökning: "Bilderböcker"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet Bilderböcker.

 1. 1. Nederländska bilderböcker blir svenska : En multimodal översättningsanalys

  Författare :Sara Van Meerbergen; Ingrid Wikén Bonde; Astrid Surmatz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; Dutch and Flemish picture books; co-production; Dick Bruna; multimodality; social semiotics; systemic functional linguistics; images of children; interactive potential; meaning potential; referential interplay; plausible reading paths; Dutch language; Nederländska; Dutch; nederländska;

  Sammanfattning : This thesis considers the translation of Dutch and Flemish picture books into Swedish from 1995 to 2006. The main aim of the thesis is to study what meaning the notion translation takes on where picture books are concerned and how the translation practice for picture books is influenced by international co-productions. LÄS MER

 2. 2. Para bom entendedor meia palavra basta : comunicaçaõ e fluxo de informaçaõ em livros animados brasileiros e suecos

  Författare :Fátima da Silva; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Bilderböcker; Brasilien; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel

  Författare :Maria Simonsson; Gunilla Halldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 4. 4. Bilderboksstunden i förskolan : Småflodhästarna och Kenta möter Piraten och Spenaten

  Författare :Per Norlin; Caroline Liberg; Anna Nordlund; Karin Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :reception; literacy; picture book; text movability; building envisionments; bilderboksstunden; reception; föreställningsvärldar; textrörlighet; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Uppsatsen Bilderboksstunden i förskolan undersöker potentialer i två välkända svenska bilderböcker under tretton videofilmade bilderboksstunder på två förskoleavdelningar i skilda kommuner. Undersökningen är gjord utifrån de föreställningsvärldar (Langer 1995:5) och den textrörlighet (Liberg m.fl. LÄS MER

 5. 5. Med ljus på boksamtal om skugga

  Författare :Anna Backman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; variationsteori; förskola; naturvetenskap; barnböcker; boksamtal; skugga; fiktion;

  Sammanfattning : Den här är en variationsteoretisk studie som riktar fokus mot boksamtal om skugga i förskola. I förskola brukar inte läromedel och läroböcker användas, däremot förespråkas ofta barnböcker och berättelser för undervisning inom olika områden, bland annat för lärande om naturvetenskap. LÄS MER