Sökning: "Betygsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Betygsättning.

 1. 1. Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

  Författare :Bengt Selghed; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Betygsättning; grundskolan; Sverige; Målrelaterade betyg; Grundskollärare; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; betygsättning-historia-Sverige; betygsättning-attityder till; grundskolan-Sverige; lärare-attityder-Sverige;

  Sammanfattning : This thesis reports results from a study that focuses on how teachers experience the criterion-referenced grading system and how they say they use it in their professional work. The empirical study was carried out as semi-structured audiotaped interviews with thirty qualified teachers, in the subjects English, Maths and Swedish. LÄS MER

 2. 2. Rätt betyg för vem? : Betygsättning som institutionaliserad praktik

  Författare :Larissa Mickwitz; Gunilla Molloy; Peter Strandbrink; Jan Carle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Language education; grading; school policy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : Betyg har haft ett stort utrymme i den skolpolitiska debatten. Framförallt har betygens bristande likvärdighet debatterats. Problemet har huvudsakligen konstruerats som lärares bristande professionalism. LÄS MER

 3. 3. Assessing writers, assessing writing : A dialogical study of grade delivery in Swedish higher education

  Författare :Janna Meyer-Beining; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Betygsättning; Högskoleutbildning; Återkoppling psykologi ; Didaktik; Uppsatsskrivning; Education; Higher; Feedback Psychology ; Grading and marking Students ; Academic writing; Teaching;

  Sammanfattning : Assessment feedback has been discussed as an important resource for providing students with a sense of their current performance relative to institutional expectations and with the information needed to close apparent gaps. Pointing out that this involves complex sense-making processes, recent research has stressed the need to change the nature of assessment feedback from teacher telling to student/teacher/peer dialogues. LÄS MER

 4. 4. Lika chanser i gymnasiet? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Författare :Helena Korp; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; betygsättning gymnasieskolan; social selektion gymnasieskolan; nationella prov -- Sverige;

  Sammanfattning : Under 1990-talet genomfördes en genomgripande reform av det svenska gymnasiet. Dels ersattes de tidigare gymnasielinjerna med treåriga program, dels flyttades ansvaret för utbildningens genomförande och ekonomi från staten till kommunerna. Ett kriterierelaterat betygssystem ersatte också det tidigare relativa. LÄS MER

 5. 5. ”Det är live liksom” : Elevers perspektiv på villkor och utmaningar i Idrott och Hälsa

  Författare :Madeleine Wiker; Annica Löfdahl; Christian Augustsson; Eva-Carin Lindgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Physical Education [PE]; health; pupils’ perspectives; pupils; PE teachers; grading system; assessment and grading; focus groups; Social Representations theory; Skolämnet Idrott och Hälsa [IH]; elevers perspektiv; hälsa; idrottslärare; betygssystem; bedömning och betygsättning; fokusgrupper; social representationsteori; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Based on pupils' perspectives, the purpose of this dissertation is to contribute to increased knowledge and in-depth understanding of PE. Sport, exercise and health are important factors for young people’s wellbeing. Children and young people who exercise sleep better, have more energy, learn to cooperate and perform better at school. LÄS MER