Sökning: "Besnik Sykja"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Besnik Sykja.

  1. 1. General hartree-fock studies of the electron gas, model linear chains and chemisorption

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Besnik Sykja; Uppsala universitet.; [1982]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER