Sökning: "Berndt Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Berndt Stenberg.

 1. 1. Office illness : the worker, the work and the workplace

  Författare :Berndt Stenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Office illness : the worker, the work and the workplace

  Författare :Berndt Stenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sick Building Syndrome; Indoor Air Syndrome; facial skin symptoms; constitutional factors; psychosocial factors; indoor air quality; outdoor air flow rate; electromagnetic conditions; VDT work;

  Sammanfattning : The work started with the clinical observations in patients working in buildings with indoor air problems. Signs of seborrhoeic dermatitis, erythematous facial skin conditions and itching conditions on the trunk were noted. Another point of departure was the attribution of facial skin symptoms to VDT work by patients. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Författare :Berit Edvardsson; Berndt Stenberg; Lars Weinehall; Gunilla Wieslander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 4. 4. Nickel allergy in a Swedish adolescent population and its relation to orthodontic treatment and lifestyle factors

  Författare :Ronny Fors; Berndt Stenberg; Maurits Persson; Arne Hensten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; dental plaque; lifestyle; nickel; oral; orthodontic treatment; patch test; questionnaire; sensitisation; tolerance; Orthodontics; Ortodonti;

  Sammanfattning : Nickel stands out as the main cause of contact allergy in both children and adults, which has given rise to concern and the introduction of regulations by official bodies. Today´s youths are frequently exposed to body piercing and orthodontic treatment. LÄS MER

 5. 5. Self-rated health and respiratory symptoms among civil aviation pilots : Occupational and non-occupational risk factors

  Författare :Xi Fu; Dan Norbäck; Christer Janson; Berndt Stenberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Civil Aviation; Aircraft pilot; Indoor environment; Self-rated health SRH ; Respiratory health; Asthma; Rhinitis; Headache; Fatigue; Insom-nia; Body mass index BMI ; Sense of Coherence SOC ; Psychosocial work environment; Quantitative PCR; Fungal DNA; Volatile organic compounds of microbial origin MVOC ; Cat allergen; Dog allergen; Horse allergen;

  Sammanfattning : There is concern about the indoor environment in aircraft but few stud-ies exist on self-rated health (SRH) and respiratory symptoms among pilots. Occupational and non-occupational risk factors for SRH, respira-tory symptoms and other symptoms among commercial pilots were investigated in this thesis. LÄS MER